•Borodin Quartet:
Rostidav Dubinskiy
Yaroslav Aleksandrov
Dmitriy Shebalin
Valentin Berlinskiy

For the following musicians:

•Nina Beylina
•Piotr Bondarenko
•Zajar Bron
•Vladimir Belenkiy
•Emanuil Borok
•Veniamin Varshavskiy
•Maksim Vengerov
•Avet Gabrielyan
•Mijail Garlitskiy
•Boris Garlitskiy
•Yury Gandelsman
•Sergey Girsh::nko
•Maya Glezarova
•Boris Goldshteyn
•Grigoriy Zhislin
•Ilya Grubert
•Marine Yashvili
•Mark Zatulovskiy
•Leon Zaks
•Vladimir Ivanov
•Liana Isakadze
•Anatoliy Kiselyov
•Sergey Klimashevskiy
•Valeriy Klimov
•Aleksandr Knyazev
•Mijail Kopelman
•Grigoriy Krasko

Restaured instruments from the collection of Mariinski Theatre of S. Petersburg (artistic director Valeriy Gergiev), from Bolshoy Theater of Moscow, from the State Collection of musical instruments of Moscow, State Museum of Morden, and from the Musical Academy of Chigiana of Siena.

•Yuliya Krasko
•Viktor Kubatskiy
•Boris Kunev
•Olga Vilkomirskaya
•Oleg Krysa
•Naum Latinskiy
•Mark Lubotskiy
•Semion Mikityanskiy
•Dmitriy Miller
•Aleksey Mijlin
•Ivan Monigetti
•Igor Naydin
•Demut Poppen
•Vadim Repin
•Ruggiero Ricci
•Genrij Talalyan
•Viktor Tretyakov
•Vyacheslav Trushin
•Naum Schvarts
•Dora Shvartsberg
•Zorya Shijmurzaeva
•Abram Shtern
•Mijail Fijtengolts
•Samuil Furer
•Arkadiy Futor
•Mijail Utkin
•Gerts Tsomyk
•Mijail Jomitser
•Anna Chumachenko
•Yury Yurov
•Nelly Shkolnikova, Rainer Schmidt,Yury Yankelevich, Marine Yashvili and more and more...

YURI POCHEKIN MADE RESTAURATIONS OF INSTRUMENTS OF NUMEROUS PROFESSORS AND FAMOUS MUSICIANS